Niech młode liście
z oczu posągu zdejmą
kroplę, co świat zasłania

Bassho


 

      Witamy na stronie

                      Stowarzyszenia "Przebudzeni",

 

które swoją działalność opiera na zasadach buddyjskiego wolontariatu wspierającego osoby osadzone w zakładach karnych. Projekt Przebudzeni.org jest kontynuacją programu "Zen-in-Prison" i działu "Buddyzm w więzieniu" z serwisu Metta.pl.

Opiekunem programu jest Magdalena Wronecka - mniszka buddyjska Sanghi Kanzeon, która od 2004 roku prowadzi grupę w więzieniach. Poza grupami medytującymi na Dolnym Śląsku wspomagamy praktykę więźniów z całej Polski. Oprócz duchowego wsparcia udzielamy pomocy w zakresie potrzeb materialnych jak i edukacyjnych.

W 2013 roku Polska Unia Buddyjska zrzeszająca szereg szkół buddyjskich istniejących w Polsce, działająca pod patronatem Jego Świątobliwości Dalajlamy, w maju tego roku objęła swoim patronatem Stowarzyszenie Przebudzeni.

Na przestrzeni ostatnich 9 lat praktyka buddyjska odbywała się w więzieniach w Lublinie, Tarnowie, Potulicach k/Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu oraz Wołowie.

Dodatkowe informacje o naszej działalności dostępne są w sekcji Wolontariat.

Mamy wielką nadzieję, że wszyscy uczestnicy tego spotkania będą w stanie spojrzeć na siebie ze zrozumieniem i współczuciem. Zapraszamy do współpracy  i kontaktu.


Jeden z więżniów powiedział, że dzięki praktyce odbywanej w więzieniu zrozumiał, 
że „ma prawo być”. Czyż mogą istnieć lepsze słowa dla zobrazowania tego,
jaki cel przyświeca i czemu w istocie służy program „Przebudzeni”?
"Dźwięki Ciszy" / "Sounds of Silence" - Trailer już dostępny